ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στις Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, με κέντρο την επιχείρηση, αναλύεται η έννοια και το περιεχόμενο, το περιβάλλον, οι λειτουργίες, οι στόχοι και οι ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του αυτοτελούς επιστημονικού κλάδου της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης και οι απαραίτητες ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν τα διοικητικά στελέχη. Τέλος, η διεύθυνση, ως βασική λειτουργία του management, αναλύεται και εστιάζει σε θέματα ηγεσίας, παρακίνησης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και δυναμικής ομάδων στον επιστημονικό χώρο.