ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Β` Τάξη Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5
Ιστορία 1
Λατινικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 11
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 4
Φυσική 4
Χημεία 3
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 14
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας
Μάθημα Ώρες
Βιολογία 1
Φυσική 4
Χημεία 3
Άλγεβρα  2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 13
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 4
Πληροφορική 1
Οικονομία 1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 9