ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Β` Τάξη Λυκείου
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση- Λογοτεχνία 3 Έκθεση- Λογοτεχνία 3 Έκθεση- Λογοτεχνία 3 Έκθεση- Λογοτεχνία 3
Αρχαία Ελληνικά 5 Μαθηματικά 4 Βιολογία 1 Μαθηματικά 4
Κοινωνιολογία 1 Φυσική 4 Φυσική 4 Πληροφορική 1
ιστορία 1 Χημεία 3 Χημεία 3 Οικονομία 1
       
Σύνολο 10 Σύνολο 14 Σύνολο 11 Σύνολο 9