ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

Α΄ Λυκείου (Θερίνη Προετοιμασία)
Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 1
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 1
Σύνολο 6