ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Α΄ Λυκείου (Θερίνη Προετοιμασία)
 
 
Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Σύνολο 6 ώρες