ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

Γ΄ Λυκείου (Θερινή Προετοιμασία)
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 14
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 16
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας
Μάθημα Ώρες
Βιολογία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 14
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 3
Οικονομία 3
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Σύνολο 14