ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Ε.Π.Α.Λ.
 
Μάθημα
Ώρες
Έκφραση - Λογοτεχνία 3 ώρες
Μαθηματικά 2 ώρες
Σύνολο
5 ώρες