ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Α΄ Τάξη Λυκείου
Μάθημα
Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Σύνολο
11 ώρες