ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

Α΄ Τάξη Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2
Άλγεβρα  2
Γεωμετρία 1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Σύνολο 11