ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Α΄ Τάξη Λυκείου
Μάθημα
Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 1
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 1
Σύνολο
10 ώρες