ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Γ΄ Γυμνασίου
Μάθημα
Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Σύνολο
9 ώρες