ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

Γ΄ Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Χημεία 1
Σύνολο 9