ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Γ΄ Τάξη Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά 5 Μαθηματικά 4 Βιολογία 3 Μαθηματικά 4
Iστορία 3 Φυσική 4 Φυσική 4 Πληροφορική 3
Κοινωνιολογία 3 Χημεία 4 Χημεία 4 Οικονομία 3
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
       
Σύνολο 14 Σύνολο 15 Σύνολο 14 Σύνολο 13