ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Α΄ Γυμνασίου


Μάθημα
Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 2
Σύνολο
5 ώρες