ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 1
Μαθηματικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα  1
Σύνολο 4