ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα
Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Σύνολο
5 ώρες