ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 1
Μαθηματικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα  1
Σύνολο 4