ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Β΄Λυκείου (Θερινή Προετοιμασία)
Θετικές Σπουδές
Μάθημα
Ώρες
Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Σύνολο
8 ώρες
Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μάθημα
Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Σύνολο
5 ώρες