ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

Β΄Λυκείου (Θερινή Προετοιμασία)
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 3
Ιστορία 1
Λατινικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Σύνολο 7
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Σύνολο 8
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας
Μάθημα Ώρες
Βιολογία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Σύνολο 7
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Πληροφορική 1
Οικονομία 1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Σύνολο 6