ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

βρίσκεστε εδώ: Σκοπός – Στόχοι
Σκοπός – Στόχοι
Στα φροντιστήριά μας κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα:

  • Mαθαίνει να εργάζεται μεθοδικά και να μελετά συστηματικά.
  • Ενισχύεται η θέλησή του και η αυτοπεποίθησή του.
  • Οι άριστοι μαθητές ενισχύουν την υπεροχή τους.
  • Οι πολύ καλοί γίνονται άριστοι.
  • Οι καλοί γίνονται καλύτεροι.