ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αχαρνές

Β΄ Γυμνασίου
Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 1
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Σύνολο 6