ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Β΄ Γυμνασίου
Μάθημα
Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο
6 ώρες