ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ` Λυκείου
Οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας αποτελούν το βασικό εγχειρίδιο κατανόησης βασικών οικονομικών εννοιών όπως των αγαθών και των αναγκών της αγοράς και του βασικού οικονομικού προβλήματος κάθε κοινωνίας καθώς και μια πρώτη προσέγγιση μικροοικονομικής ανάλυσης θεμάτων ζήτησης και προσφοράς αγαθών ισορροπίας και βέλτιστης τιμής καθώς και ζητημάτων κρατικής παρέμβασης κόστους και παραγωγής μιας επιχείρησης.