ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Απολυτήριες σε 4 μαθήματα και Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο