ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Γερμανικά
Πιστοποιήσεις - Πτυχία

GOETHE-ZERTIFIKAT A1   GOETHE-ZERTIFIKAT B1   GOETHE-ZERTIFIKAT C1    
GOETHE-ZERTIFIKAT A2   GOETHE-ZERTIFIKAT B2    GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GroBes Deutsches Sprachdiplom