ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Γαλλικά

Α΄ Επίπεδο Δ΄ Δημοτικού
Β΄ Επίπεδο - Εξετάσεις Α1 Ε΄ Δημοτικού
Γ΄ Επίπεδο - Εξετάσεις Α2 ΣΤ΄ Δημοτικού
Δ΄ Επίπεδο - Εξετάσεις Β1 Α΄ Γυμνασίου
Ε΄ Επίπεδο - Εξετάσεις Β2 Β΄ Γυμνασίου


Πιστοποιήσεις - Πτυχία

 
DELF A1 DELF B1 DALF C1 SORBONNE I        
DELF A2 DELF B2 DALF C2 SORBONNE II    
      SORBONNE III