ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Αγγλικά
 
AB' JUNIOR in 1 YEAR!!!

Το πρόγραμμα αυτού του επιπέδου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που απευθύνεται στα παιδιά από Β' Δημοτικού και άνω και διαρκεί ΟΧΙ ΔΥΟ αλλά ΕΝΑ σχολικό έτος.

Το πρόγραμμα αυτό, προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών, στόχο έχει να εισαγάγει με ευχάριστο τρόπο τους μαθητές στον κόσμο της Αγγλικής γλώσσας και να τους καλλιεργήσει την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να παράγουν βασικά στοιχεία της γλώσσας (λέξεις και εκφράσεις). Η ικανότητα των μαθητών να ανταποκρίνονται και να δρουν στην Αγγλική γλώσσα ενθαρρύνεται ακόμα περισσότερο με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Έτσι το μάθημα γίνεται διασκέδαση με τραγούδια, ποιήματα, κατασκευές, ιστορίες, video, υπολογιστές, CD-ROM και το Διαδίκτυο δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να έχουν κίνητρα και πολλαπλά ερεθίσματα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
 
Εσείς το ξέρατε ότι το μάθημα των Αγγλικών είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο για πάνω από 20 σχολές (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και ότι τα τελευταία χρόνια πάνω από 10.000 μαθητές της Γ’ Λυκείου επιλέγουν να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα;
Θέλετε και εσείς να σπουδάσετε Αγγλική Φιλολογία, Ναυτιλιακά, ΜΜΕ, Τουριστικά Επαγγέλματα, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές κ.ά. και δεν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε κατάλληλα;
 
Τα φροντιστήρια Τούντας, με την πολυετή πείρα τους στη διδασκαλία των Αγγλικών, προσφέρει στους μαθητές του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του μαθήματος, τακτικές επαναλήψεις για την εμπέδωση της ύλης, οργανωμένες προσομοιώσεις εξετάσεων,  υλικό που θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το κύριο βιβλίο.

 

 • Τμήματα Προετοιμασίας LOWER (FCE)

Από τον Ιανουάριο του 2015 οι εξετάσεις του FCE αποτελούνται από 4 papers:

 1. Reading and Use of English (75'), (κατανόηση κειμένου, γραμματική, λεξιλόγιο)
  Αποτελείται απο 7 μέρη με 52 ερωτήματα.
 2. Writing (80') (έκθεση - παραγωγή γραπτού λόγου).
  Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι υποχρεωτικό (essay 140-190 λέξεις) και στο δεύτερο υπάρχει μία επιλογή από 3 θέματα (letter/email, report, review ή essay 140-190 λέξεις).
 3. Listening Comprehension (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου) διάρκειας 40'.
  Αποτελείται από 4 μέρη. Οι ασκήσεις συμπληρώνονται, αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι έχουν ακούσει το υλικό από CD.
 4. Speaking (προφορική εξέταση) που διαρκεί 15'. Συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων (υπάρχει και δεύτερος εξεταστής που δε συμμετέχει στη συζήτηση). Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, να συγκρίνουν ένα σετ φωτογραφιών, να συζητήσουν τη λύση ενός προβλήματος και να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε ποικίλα θέματα.
 
 • Τμήματα Προετοιμασίας LOWER (ECCE)

Το ECCE του Michigan αποτελείται 4 sections. Αυτά είναι τα εξής:
 1. Listening (κατανόηση προφορικού λόγου): Bασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από CD.
  Διάρκεια: 30'
 2. GVR (Grammar, Vocabulary, Reading): 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου.
  Διάρκεια: 90'
 3. Writing (γραπτό μέρος): Μια γραπτή εργασία περίπου 180 - 200 λέξεων που βασίζεται σε δεδομένες πληροφορίες. Ο υποψήφιος επιλέγει ένα από τα δύο θέματα (γράμμα ή άρθρο).
  Διάρκεια: 30'
 4. Speaking (συνέντευξη):Συζήτηση με τον εξεταστή που ξεκινάει με προσωπικές ερωτήσεις και συνεχίζει με διάλογο βασισμένο σε φωτογραφίες. Η συζήτηση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο.
  Διάρκεια: 10'

Στα Φροντιστήρια ΤΟΥΝΤΑΣ οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο να αποκτήσουν το Lower. Η διδασκαλία καθώς και τα διαδραστικά μαθήματα, εγγυώνται την επιτυχία σας στις εξετάσεις!!!