ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Γ΄ Λυκείου (Θερινή Προετοιμασία)


Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Κάθε ομάδα παρέχει 2 επιλογές.
Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει από μία έως δύο.
Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Σύνολο 9
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Λατινικά 3 ώρες Βιολογία Γ.Π. 1 ώρα    
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Κάθε ομάδα παρέχει 2 επιλογές.
Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει από μία έως δύο.
Ν. Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Σύνολο 9
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Μαθηματικά 5 ώρες Βιολογία Κατεύθυνσης 2 ώρες    
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Κάθε ομάδα παρέχει 2 επιλογές.
Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει από μία έως δύο.
Ν. Γλώσσα 2
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 2
Σύνολο 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Α.Ο.Θ. 2 ώρες Βιολογία Γ.Π. 1 ώρα